Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/02522

Lovgivning

  • 3
  • 13

Manglende oplysning om mindstepris kostede et teleselskab en bøde på 150.000 kr.

Et teleselskab undlod at oplyse den samlede mindstepris i forbindelse med markedsføringen af en række af selskabets mobilabonnementer. Endvidere  reklamerede selskabet med ”gratis” oprettelse, selvom der viste sig at være ekstra omkostninger ved oprettelsen. Dette anså Forbrugeombudsmanden for at være overtrædelser af markedsføringslovens §§ 3 og 13.

Teleselskabet reklamerede i en kortere periode i 2010 på selskabets hjemmeside for forskellige telefonabonnementer uden at oplyse den samlede mindstepris på abonnementerne. Endvidere reklamerede selskabet med, at oprettelsen var gratis, selvom forbrugerne både skulle betale for oprettelsen samt for leje af adapter og fragt.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte derfor teleselskabet for vildledende og mangelfulde oplysninger i strid med markedsføringslovens § 3 og for ikke at leve op til kravet i markedsføringslovens § 13, som fastslår, at der skal reklameres tydeligt med den samlede pris.

Selskabet accepterede at vedtage et udenretlig bødeforlæg på 150.000 kr. for overtrædelsen.

Bøden blev fastsat på baggrund af oplysninger om selskabets indtjening og omkostninger i forbindelse med den omhandlede markedsføring. Det havde desuden indflydelse på bødens størrelse i skærpende retning, at selskabet et par år forinden havde foretaget en lignende overtrædelse, som selskabet også havde betalt en bøde for. Omvendt blev det tillagt betydning i formildende retning, at selskabet rettede hjemmesiden til umiddelbart efter Forbrugerombudsmandens henvendelse.