Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/08385

Lovgivning

  • 6

Bøde på 200.000 kr. for udsendelse af reklamer til personer på Robinsonlisten

Bøde på 200.000 kr. til erhvervsdrivende, som i september og oktober 2010 havde udsendt i alt 16.780 breve til personer, der ved at registrere sig på den såkaldte ”Robinsonliste” havde frabedt sig henvendelser fra erhvervsdrivende i markedsføringsøjemed.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte i juni 2011 den erhvervsdrivende til politiet for overtrædelse af markedsføringslovens § 6, stk. 3, om udsendelse af fysisk reklamemateriale til personer, der står på den såkaldte ”Robinsonliste”. Under sagsbehandlingen samarbejdede den erhvervsdrivende med Forbrugerombudsmanden og medvirkede aktivt til sagens oplysning.

Sagen blev af sluttet med den erhvervsdrivendes vedtagelse af en bøde på 200.000 kr.

Ved bødeudmålingen blev der bl.a. lagt vægt på, at det måtte lægges til grund, at der ikke havde været tale om en bevidst overtrædelse af reglerne, samt at den erhvervsdrivende havde iværksat forskellige initiativer for at undgå lignende fejl fremover.