Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2003-1170/8-52

Lovgivning

  • Generisk

Straf for manglende anmeldelse af betalingskort

Udsteder af et forudbetalt telefonkort blev idømt bøde for at have markedsført kortet, inden det var anmeldt til Forbrugerombudsmanden.

I 2002 blev en indehaver af et firma, der udstedte forudbetalte telefonkort, ved underretten i København idømt en bøde på 30.000 kr.

Bøden idømtes, da betalingssystemet var taget i brug, uden at det var anmeldt til Forbrugerombudsmanden efter reglerne i betalingskortloven (senere lov om visse betalingsmidler), og da indehaveren havde undladt at afgive oplysninger til Forbrugerombudsmanden.

Herudover blev firmaet idømt en bøde på 10.000 kr.

Ved Østre Landsret dom af juni 2003 blev bøden for indehaveren nedsat til 15.000 kr., mens den blev stadfæstet for firmaet.