Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2003-11122/5-7

Lovgivning

  • 6 8
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Ulovligt telefonsalg

Et teleselskab forsøgte at sælge abonnementer over telefonen til forbrugere, der ikke selv havde bedt om at blive kontaktet. Forbrugerombudsmanden fandt, at denne fremgangsmåde var en klar overtrædelse af forbrugeraftalelovens § 2 [nu § 6].

Forbrugerombudsmanden meldte i februar 2003 et teleselskab til politiet for overtrædelse af forbrugeraftaleloven.

Teleselskabet accepterede at betale 210.000 kroner i bøde. Bøden blev givet, fordi selskabet havde forsøgt at sælge abonnementer over telefonen til forbrugere, der ikke selv havde bedt om at blive kontaktet.

Forud for sagen kom Forbrugerombudsmanden i besiddelse af et manuskript for telefonsalget, hvoraf det fremgik, at det selskab, der af teleselskabet var bestilt til at ringe forbrugerne op, skulle ringe til så mange forbrugere som muligt for at få forbrugerne gjort interesserede i et af teleselskabets abonnementer. De forbrugere, der var interesserede, blev efterfølgende ringet op af endnu en sælger med henblik på tegning af abonnementet.

Teleselskabet har oplyst, at de i alt  har ringet til ca. 23.000 forbrugere. Af disse sagde ca. 7.500 ja til at blive ringet op igen for at tegne et telefonabonnement. Ca. 1.200 tegnede rent faktisk et abonnement på baggrund af opkaldene.

Forbrugerombudsmanden fandt, at fremgangsmåden var en klar overtrædelse af forbrugeraftalelovens § 2 [nu § 6], hvorefter det er ulovligt at ringe til forbrugere med henblik på at sælge telefonabonnementer, medmindre forbrugerne på forhånd har givet deres samtykke til det.

Derfor anmeldte Forbrugerombudsmanden både teleselskabet og det selskab, der havde foretaget opkaldene, til politiet. Begge accepterede bøder for overtrædelsen. Teleselskabet accepterede en bøde på 210.000 kr. imens det andet selskab accepterede en bøde på 170.000 kr.