Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer

Lovgivning

  • Ophaevede bestemmelser

Konkurrence var ikke købsbetinget

Sø- og Handelsretten fandt ikke en ølproducents konkurrence købsbetinget og dermed ulovlig. Man kunne deltage ved at sende kapsler ind eller ved at ringe til en voice respons, men den teoretiske mulighed for at forbedre sine vinderchancer ved at købe øl og sende kapslerne var konkret uden betydning.

Sagen kort

Forbrugerombudsmanden anlagde i december 2002 sag an mod Carlsberg A/S. for overtrædelse af markedsføringslovens § 9 [nu § 11] om forbud mod købsbetingede konkurrencer.

Dom

Sø- og Handelsretten har den 15. december 2003 afsagt dom i to konkurrencesager anlagt af Forbrugerombudsmanden (Carlsberg-sagen og Quaker Oaks-sagen).

Sagerne handler begge om brug af konkurrencer som markedsføring.

Forbrugerombudsmanden mente, at konkurrencerne var i strid med markedsføringslovens § 9 [nu § 11], der siger, at man ikke må afholde lodtrækninger eller andre tilfældighedskonkurrencer, hvis deltagelsen er betinget af køb.

Forbrugerombudsmanden fik ikke medhold i, at konkurrencerne var i strid med markedsføringsloven.

Carlsberg

I den konkurrence som Carlsberg afholdte, kunne forbrugerne deltage i konkurrencen enten ved at sende kapsler ind eller ved at ringe til en voice respons, som man kun kunne ringe til en gang om dagen.

Forbrugerombudsmanden mente derfor, at konkurrencen var købsbetinget, fordi man kunne forbedre sine vinderchancer, hvis man købte øl og sendte kapsler ind.

Flertallet af dommerne i Sø- og Handelsretten var imidlertid ikke enige. De mente, at den teoretiske mulighed for at forbedre sine vinderchancer var uden betydning for vurderingen af, om konkurrencen var købsbetinget, og da det var både lettere og billigere at deltage i konkurrencen via voice respons, var konkurrencen ikke købsbetinget.

En enkelt dommer gav Forbrugerombudsmanden medhold i, at konkurrencen var købsbetinget. Han lagde vægt på, at konkurrencen som den var udformet, kan have tilskyndet forbrugerne til at købe et produkt, som den pågældende ellers ikke ville købe for at forbedre sine vinderchancer, hvilket er i strid med bestemmelsens formål.

Læs hele dommen på Sø- og handelsrettens hjemmeside (www.domstol.dk).