Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2003-11122/5-43

Lovgivning

  • 3

Gadesalg af teleabonnenter

Teleudbyder blev frifundet i sag om vildledning i forbindelse med brug af en blanket, hvorved forbrugerne overførte deres abonnement til teleudbyderen, selvom flere forbrugere troede, at de kun samtykkede til at modtage materiale fra teleudbyderen.

Sagen kort

Sø- og Handelsretten frifandt ved dom af 27. september 2005 en teleudbyder for overtrædelse af markedsføringslovens forbud mod vildledning.

Sagen vedrørte teleudbyderens salg af telefonabonnementer på blandt andet stationer og i indkøbscentre i 2003. Mange forbrugere havde skrevet under på en blanket i den tro, at de alene ville modtage yderligere materiale om teleudbyderen. Blanketten viste sig dog at være en aftale om at skifte teleselskab til teleudbyderen, og flere forbrugere følte sig vildledt af gadesælgerne til at underskrive blanketten uden at have sat sig nærmere ind i blankettens indhold.

Retten udtalte, at blanketten ikke i sig selv var vildledende, og at det ved en gennemlæsning af den måtte være klart for forbrugerne, at de faktisk indgik en aftale.

Læs Sø- og Handelsrettens dom af 27. september 2005 (www.domstol.dk)