Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/08615

Lovgivning

  • Bekendtgoerelse om information til forbrugere om priser paa laane og kredittilbud og valutakurser

Manglende skiltning med bl.a. ÅOP udløste bøde på 15.000 kr.

Bilforhandler idømt bøde på 15.000 kr. for manglende overholdelse af skiltningsbekendtgørelsen.