Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer

Lovgivning

  • Generisk

Annoncer for tobaksvarer i reklametryksager og lokalaviser

Indrykning af annoncer for tobaksvarer i ugeaviser og blade var i strid med tobaksreklamelovens forbud mod reklamer for tobaksvarer. Retten fastslog, at forbuddet også gælder, selv om annoncernes ordlyd er holdt i generelle vendinger fx ”Stort udvalg i Piber og tobak samt tilbehør i alle prisklasser".

Forbrugerombudsmanden har anmeldt flere erhvervsdrivende til politiet for at have indrykket annoncer i ugeaviser eller reklameblade for tobaksvarer.

Der er nu afsagt et par domme i disse sager, hvor de erhvervsdrivende er blevet dømt for overtrædelse af tobakslovens forbud mod tobaksreklamer jf. tobakslovens § 3, stk. 1. En af dommene fastslår, at forbuddet også gælder, selv om annoncernes ordlyd er holdt i generelle vendinger fx " Stort udvalg i Piber og tobak samt tilbehør i alle prisklasser".

Efter §3, stk. 1 i lov om forbud mod tobaksreklamer m.v. er alle former for reklame for tobaksvarer forbudt.

Bøderne er fastsat til et beløb svarende til det dobbelte af annonceprisen eksklusiv moms.