Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/10077

Lovgivning

  • Generisk

Brug af betegnelser for tobaksvarer i butikkers domænenavn, Facebook-sider og på visitkort vil være ulovligt

Forbrugerombudsmanden behandlede en anmodning om en forhåndsbesked fra en erhvervsdrivende, som ønskede at bruge en betegnelse for en tobaksvare i butikkens domænenavn, Facebook-side og på visitkort.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at brugen af generiske betegnelser for tobaksvarer (fx cigaretter, snus og lign.) i en butiks

• domænenavn,
• Facebook-side og
• visitkort

er reklame omfattet af reklamedefinitionen i tobaksreklamelovens § 2, når de er rettet mod forbrugere.

Da tobaksreklamelovens § 3, stk. 1, indeholder et forbud mod reklame for tobaksvarer, var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at brug af ge-neriske betegnelser for tobaksvarer (fx cigaretter, snus og lign.) i en butiks domænenavn, Facebook-side og visitkort ville være i strid med to-baksreklamelovens § 3, stk. 1, når de var rettet mod forbrugere.