Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/10141

Lovgivning

  • Generisk

Det er forbudt at reklamere for tobaksvarer i Facebook-opdateringer

Facebook-opdateringer til at fremme afsætningen af tobaksbarer i butikken. Det var i strid med Tobaksreklamelovens forbud mod tobaksreklamer og udløste en bøde på 5.000 kr.

Supermarkedet havde fra marts til september 2013 en opdatering liggende på sin Facebook-side, hvor der blandt andet stod:
”Super tilbud fra (supermarkedet) i samarbejde med Tobakskompagniet: North State cigaretter alm. el. Gold – pr. pakke kun 35,- (Normal pris 41,- pr. pakke). Dette tilbud gælder kun i en begrænset periode, så skynd Jer at slå til.

I september 2013 lagde supermarkedet en ny statusopdatering ud med følgende budskab”Derudover har vi altid skarpe tilbud: Vi er f.eks. de eneste i byen med fast lavpris på north state alm. el. lang til 35,- pr. pakke (spar 5,-).”.  

Det var i strid med tobaksreklamelovens § 3, der med ganske få undtagel-ser forbyder alle former for reklamer for tobaksvarer. Efter Forbrugerom-budsmandens henvendelse fjernede supermarkedet de to statusopdaterin-ger fra sin Facebook-side.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte supermarkedet for at bryde to-baksreklamelovens forbud mod tobaksreklame, og sagen blev afsluttet med, at supermarkedet udenretligt betalte en bøde på 5.000 kr.