Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/10943

Lovgivning

  • Tobaksreklameloven og lov om elektroniske cigaretter

Fremvisning af en plexiglasboks med cigaretter var ulovligt

Forbrugerombudsmanden behandlede en anmodning om en forhåndsbesked fra en erhvervsdrivende, som ønskede at fremvise en plexiglasbeholder med cigaretter til kunder på udsalgssteder.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at fremvisning til forbrugeren af en plexiglasboks med cigaretter er reklame omfattet af reklamedefinitionen i tobaksreklamelovens § 2.

Da tobaksreklamelovens § 3, stk. 1, indeholder et generelt forbud mod reklame for tobaksvarer, var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at en brug af en plexiglasboks med cigaretter på udsalgssteder var i strid med tobaksreklamelovens § 3, stk. 1, når de var rettet mod forbrugere.

Forbrugerombudsmanden fandt dog, at boksen kunne anvendes på salgssteder, hvor man er specialiseret i salg af piber, pibetobak og cigarer i medfør lovens § 3, stk. 2, nr. 4.