Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/00771

Lovgivning

  • Generisk

Grafisk design for tobaksvarer ikke omfattet af tobaksreklameloven

Forbrugerombudsmanden fandt ikke, at visning på en grafisk virksomheds hjemmeside af emballagedesign mv., som var udført for tobaksindustrien, som udgangspunkt var i strid med tobaksreklameloven.

En grafisk designvirksomhed anmodede Forbrugerombudsmanden om en forhåndsbesked vedrørende et planlagt tiltag om visning på sin hjemmeside af eksempler fra det arbejde, som virksomheden havde udført, herunder også for tobaksindustrien, bl.a. emballagedesign og salgsmateriale.

Forbrugerombudsmanden bemærkede, ifølge tobaksreklamelovens § 3, stk. 1, er alle former for reklame for tobaksvarer forbudt.

Forbrugerombudsmanden vurderede imidlertid, at tiltaget ikke ville være omfattet af tobaksreklamelovens reklamedefinition, hvorefter reklame anses for enhver handling i erhvervsøjemed, der har til formål at fremme afsætningen af tobaksvarer. Definitionen omfatter bl.a. også ”brug af layout, udformning eller bestemte farvesammensætninger, der forbindes med bestemte tobaksvarer”.

Forbrugerombudsmanden lagde i sin vurdering vægt på, at hensigten med at vise det udførte arbejde ikke var at fremme salget af tobaksvarer og derfor som udgangspunkt ikke ville bevirke en overtrædelse af tobaksreklameforbuddet, jf. tobaksreklamelovens § 3, stk. 1.

Dette forudsatte dog, at hensigten med visningen alene var at præsentere og vise arbejdet som grafisk designvirksomhed, og at formålet med visningen ikke på nogen måde var at fremme afsætningen af tobaksvarer. Det forudsatte desuden, at visningen ikke var ledsaget af tekst og andre virkemidler, der kunne bevirke reklameeffekt i forhold til tobaksprodukter, og at visningen ikke skete som led i et aftaleforhold med en eller flere tobaksvirksomheder.