Sag

Opdateret


15/05104

  • Generisk

Pizzeria brugte ulovlig tobaksreklame

Et pizzeria vedtog en bøde på 30.000 kroner for at reklamere ulovligt for tobak på husstandsomdelte menukort.

I en periode omkring juni 2015 havde et pizzeria reklameret for cigaretter i deres menukort. Menukortet var omdelt til ca. 2.000 husstande.

Det var i strid med tobaksreklameloven, der forbyder alle former for tobaksreklame.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte derfor virksomheden i november 2015, og pizzeriaet vedtog efterfølgende en bøde på 30.000 kr.