Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2004-1182/5-14

Lovgivning

  • Generisk

Salg af tobak via internettet

Forbrugerombudsmanden udtalte, at salg af cigarer, piber, pibetobak samt tilbehør på internettet efter omstændighederne kan være lovligt. Det er dog en forudsætning, at flere betingelser skal være opfyldt.