Øvrige nyheder

Forbrugerombudsmanden har indberettet Metis B.V. til de hollandske forbrugermyndigheder

Forbrugerombudsmanden har modtaget en række henvendelser vedrørende en hollandsk virksomhed, Metis B.V. På sin hjemmeside www.bymetis.dk tilbyder Metis bistand til forbrugere, som ønsker at opsige deres medlemskaber hos blandt andre streaming- og lydbogstjenester, fitnesscentre og teleselskaber.

Pressemeddelelsen er opdateret 24. januar 2024 med ekstra mellemrubrik om hjælp til at løse en sag med Metis.

Flere forbrugere har oplyst, at de ikke var klar over, at de havde klikket sig ind på Metis’ hjemmeside. De troede, at de befandt sig på hjemmesiden hos udbyderen af det abonnement, de ønskede at opsige.

En del forbrugere har også oplyst, at det ikke fremgik klart på hjemmesiden, at de var ved at bestille en ydelse, som krævede betaling.

Forbrugerombudsmanden har derfor rettet henvendelse til myndighederne i Holland med henblik på at få virksomheden Metis til at overholde alle de forbrugerbeskyttende regler i EU.

På virksomhedens hjemmeside står der, at man skal betale 225 kroner for at benytte tjenesten. Men flere forbrugere er blevet opkrævet 300 kroner. Oplysningen om betalingsforpligtelsen fremgår ikke på den knap, hvor forbrugerne afgiver deres bestilling.

Forbrugerombudsmand, Torben Jensen, siger:

”Forbrugere kan selv opsige deres medlemskaber gratis ved at henvende sig til udbyderen. Der er derfor grund til at overveje, om man vil betale en virksomhed for at løse den opgave.”

 

”Det er vigtigt at se sig godt for, når vi søger viden eller handler på nettet, da der desværre er rig mulighed for at komme til at betale for ydelser, vi egentlig ikke ønsker, eller som reelt ikke har den store værdi for forbrugerne. Men det er mindst lige så vigtigt, at virksomhederne overholder de forbrugerbeskyttende regler. Derfor har vi sendt anmodningen til de hollandske myndigheder.”

 

Retten til at opsige en løbende aftale

  • Forbrugere har altid ret til selv at opsige sine medlemskaber direkte hos sin serviceudbyder til udløbet af en eventuel bindingsperiode.
  • Der er ikke formkrav til aftaler.
  • Hvis en forbruger har indgået aftalen fx via nettet eller mobiltelefonen, har forbrugeren ret til at opsige aftalen samme sted

Læs mere om opsigelse på vores hjemmeside


Oplysningspligter ved fjernsalg

Netbutikker er forpligtede til at give forbrugerne en række oplysninger, både før, og efter et køb. Det gælder bl.a. oplysninger om virksomheden, om varen/ydelsen, prisen samt om rettigheder og pligter.

Hvis forbrugeren bliver forpligtet til at betale, skal det fremgå klart og tydeligt på det sted, bestillingen afgives. Fremgår dette ikke tydeligt, er forbrugeren ikke bundet af aftalen.

Læs mere om virksomhedernes oplysningsforpligtelser på vores hjemmeside


Brug for hjælp til at løse en sag med Metis?

Forbrugere, der ikke selv kan opnå en løsning i deres sag med Metis B.V., kan kontakte Forbruger Europa. Forbruger Europa kan hjælpe forbrugere med råd og vejledning, og med konkrete klagesager mod virksomheder, som er etableret i andre EU-medlemslande. Det er gratis at klage til Forbruger Europa.

Du kan læse mere om Forbruger Europa på deres hjemmeside.


Lovhenvisning

Forbrugeraftaleloven:

§ 12. Indgås en fjernsalgsaftale ved hjælp af elektroniske midler, og pålægger aftalen forbrugeren en betalingsforpligtelse, skal dette være angivet klart og tydeligt på det sted, hvor bestillingen afgives. Endvidere skal den erhvervsdrivende tydeligt og i fremhævet form, og umiddelbart før forbrugeren afgiver sin bestilling, gøre forbrugeren opmærksom på de oplysninger, der er nævnt i § 8, stk. 1, nr. 1, 6, 7, 19 og 20.
Stk. 2. Indebærer afgivelsen af en bestilling efter stk. 1 aktivering af en knap eller en tilsvarende funktion, skal denne på let læselig måde være mærket »ordre med betalingsforpligtelse« el.lign.
Stk. 3. Forbrugeren er alene bundet af aftalen eller bestillingen, hvis stk. 1 og 2 er overholdt.

§ 28. Forbrugeren kan opsige en aftale om løbende levering af varer eller tjenesteydelser med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse, jf. dog stk. 2 og 4.
[…].

§ 28 a. Den erhvervsdrivende skal sikre, at opsigelse af en aftale om løbende levering af varer eller tjenesteydelser kan ske på samme medie eller tekniske platform, som aftalen er indgået på.

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.