Øvrige nyheder

Dom i Resurs Bank-sagen om kreditværdighedsvurderingspligten

Østre Landsret har afgjort, at Forbrugerombudsmanden ikke får medhold i en sag om Resurs Banks kreditvurdering af en kunde.