Øvrige nyheder

Futurum-Law politianmeldt for at overtræde lov om juridisk rådgivning

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt Futurum-Law ApS for at overtræde lov om juridisk rådgivning ved at tage imod betroede midler på en forbrugers vegne. Forbrugeren havde fået en erstatning udbetalt til Futurum-Law. Virksomheden udbetalte først beløbet til forbrugeren efter at have modregnet sit eget salær.

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt virksomheden Futurum-Law ApS for at overtræde lov om juridisk rådgivnings forbud mod at modtage betroede midler.

Futurum-Law har på vegne af en forbruger ført en sag mod et pensions- og forsikringsselskab. Sagen resulterede i, at forbrugeren fik tildelt en erstatning, som blev udbetalt til Futurum-Law. En måned efter afgørelsen overførte Futurum-Law beløbet til forbrugeren, men havde forinden modregnet sit eget salær.

Forbrugeren havde i forbindelse med sagen underskrevet en samtykkeerklæring hos Futurum-Law. Heri stod blandt andet:

”[…] Futurum-Law kan modtage eventuelle beløb, der måtte tilkomme mig. Erstatningsbeløbet indsættes på nedenstående klientkonto. Erstatningen kan alene betales med frigørende virkning til Futurum-Law.”

Ifølge lov om juridisk rådgivning må en juridisk rådgiver ikke modtage betroede midler, som for eksempel en erstatning, på vegne af en klient. Forbrugerombudsmanden vurderer, at Futurum-Law driver virksomhed af overvejende juridisk karakter og derfor er omfattet af disse regler.

Futurum-Law har i forbindelse med sagsbehandlingen oplyst til Forbrugerombudsmanden, at der er tale om et enkeltstående tilfælde, hvor en sag er behandlet efter et ”no cure no pay”-princip. Det indebærer, at forbrugeren kun skal betale salær, hvis der udbetales erstatning.

Lov om juridisk rådgivning:

”§ 1. Denne lov finder anvendelse på enhver, der i erhvervsmæssigt øjemed driver virksomhed med rådgivning af overvejende juridisk karakter, når modtageren af rådgivningen (forbrugeren) hovedsagelig handler uden for sit erhverv. Rådgiveren har bevisbyrden for, at rådgivningen ikke er omfattet af loven.
[…].

§ 2. […]
Stk. 6. Rådgiveren må ikke modtage betroede midler fra kunden eller på kundens vegne.
[…].

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.