Anden lovgivning

Straffeloven

Grove overtrædelser af markedsføringslovens vildledningsforbud kan udgøre overtrædelser af straffelovens § 279 om bedrageri og skal i så fald efterforskes og straffes som overtrædelse heraf.