Andre brancher

Hasardspil

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med spiludbyderne sammen med Spillemyndigheden.

I Danmark er det som udgangspunkt forbudt at udbyde hasardspil eller væddemål af tilsvarende art, der ikke er særligt tilladt i lovgivningen, jf. straffelovens §§ 203-204.

De fleste typer godkendte hasardspil er reguleret i spilleloven og en række bekendtgørelser, der er udstedt på grundlag af loven.

Disse regler er beskrevet på Spillemyndighedens hjemmeside

En virksomhed, der har tilladelse til at udbyde spil i Danmark, skal både overholde reglerne om markedsføring i spillelovgivningen og i markedsføringsloven.

Det er spillemyndigheden, der har det primære tilsyn med spillelovgivningen.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med spiludbyderne efter markedsføringsloven, navnlig reglerne om god skik (§§ 3-4) og forbuddet mod vildledning (§§ 5-6).

Tilsynet omfatter også andre forbrugerbeskyttende regler, fx aftalelovens § 38 b, stk. 2, der forpligter spiludbyderne til at udarbejde aftaler på en klar og forståelig måde, og § 38 c, hvorefter urimelige aftalevilkår kan tilsidesættes.

Hvis du som forbruger har et konkret økonomisk mellemværende med en spiludbyder, har du mulighed for at sende en klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager, der kan hjælpe med at finde en forligsmæssig løsning mellem dig og spiludbyderen. Hvis dette ikke lykkes, kan du derefter klage til Forbrugerklagenævnet.

Læs mere på Nævnenes Hus’ hjemmeside