Andre brancher

Leasing

Forbrugerombudsmanden fører også tilsyn med leasingbranchen.

Mange forbrugere vælger at ”lease” deres bil i stedet for at købe den. Der findes ingen fast definition på en leasingaftale, og der udbydes da også et væld af forskellige typer aftaler, der kan være meget forskellige.

I forbrugerforhold er aftalerne ofte karakteriseret ved, at forbrugeren (leasingtageren) indgår aftale med en virksomhed (leasinggiver) om leje af en bil i en bestemt periode for et fast månedligt beløb. På samme tid indgår virksomheden en aftale med en bilforhandler (leverandøren) om at købe den bil, der skal udlejes. Forbrugerne har normalt ikke pligt til at købe eller videresælge bilen, når aftalen ophører.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med leasingbranchen på baggrund af markedsføringsloven, navnlig reglerne om god skik (§§ 3-4) og vildledning (§§ 5-6).

Fx kan Forbrugerombudsmanden vurdere spørgsmålet, om en leasing-givers markedsføring gør det tilstrækkeligt klart, at forbrugeren ud over et fast månedligt beløb også skal betale en engangsydelse, når forbrugeren indgår aftalen.

Tilsynet omfatter også andre forbrugerbeskyttende regler, fx aftalelovens § 38 b, stk. 2, der forpligter leasinggiverne til at udarbejde aftaler på en klar og forståelig måde, og § 38 c, hvorefter urimelige aftalevilkår kan tilsidesættes.

I 2019 blev virksomheder, der udbyder leasing af motorkøretøjer, forpligtet til at vurdere forbrugerens fremtidige betalingsevne, inden virksomhederne indgår en aftale med forbrugeren, jf. kreditaftalelovens § 52 a. Forbrugerombudsmandens fører også tilsyn med denne bestemmelse.

Hvis leasinggiveren er en finansiel virksomhed, vil både Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden have tilsynskompetence.

Til forbrugeren

Da Forbrugerombudsmanden modtager langt flere klager, end vi har ressourcer til at behandle, er vi nødsaget og forpligtet til at prioritere blandt de klager, vi modtager. Du kan derfor ikke være sikker på, at vi tager en sag op til behandling over for den virksomhed, du har klaget over.

Hvis du har et konkret økonomisk mellemværende med en leasinggiver, har du mulighed for at få sagen behandlet ved et ankenævn. Hvilket nævn afhænger af, hvilken type virksomhed der er tale om: