Lån

Realkreditlån

Realkreditlån er kreditaftaler, der ydes mod pant i fast ejendom (et hus eller en ejerlejlighed).

Realkreditlån er reguleret i bl.a. lov om realkreditlån og realkreditobligationer og i bekendtgørelsen om god skik for boligkredit.

Markedsføring af et realkreditlåns omkostninger medfører, at der skal gives en række lovpligtige kreditoplysninger i henhold til markedsføringslovens § 19. Det drejer sig om følgende oplysninger:

  1. Boligkreditgivers eller boligkreditformidlers identitet.
  2. Det pant eller anden sikkerhed, som ligger til grund for boligkreditaftalen.
  3. Debitorrenten, og hvorvidt den er fast eller variabel eller begge dele, tillige med oplysninger om de gebyrer, der indgår i omkostningerne i forbindelse med boligkreditaftalen.
  4. Det samlede kreditbeløb.
  5. De årlige omkostninger i procent (ÅOP), som skal have en mindst lige så fremtrædende placering i markedsføringen som enhver renteangivelse for boligkreditten.
  6. Boligkreditaftalens løbetid.
  7. Ydelsernes størrelse.
  8. Det samlede beløb og antallet af ydelser, der skal betales af forbrugeren.
  9. Advarsel om, at eventuelle udsving i valutakursen kan påvirke det beløb, der skal betales, hvis der markedsføres lån i Danmark i en anden valuta end danske kroner.

Standardoplysningerne skal oplyses klart, kort og på en fremtrædende måde og ved hjælp af et repræsentativt eksempel.

Markedsføring af realkreditlån er også omfattet af markedsføringslovens vildledningsforbud. Der må derfor ikke vildledes om et realkreditlåns omkostninger eller egenskaber.

Ydelsen på et realkreditlån består typisk af en rente, en såkaldt bidragssats og et afdrag. Renten og bidragssatsen er omkostningerne ved lånet, som forbrugeren betaler for at låne pengene. Afdraget går til nedbringelse af lånebeløbet og udgør altså tilbagebetaling af de lånte penge.