Kontakt

Behandling af oplysninger

Alle kan begære aktindsigt i Forbrugerombudsmandens oplysninger, og Forbrugerombudsmanden skal ligeledes informere offentligheden om sager.

Anmod om aktindsigt

Oplysninger, som Forbrugerombudsmanden modtager i forbindelse med en anmodning om forhåndsbesked, er underlagt reglen om retten til aktindsigt i offentlighedslovens § 7. Det vil sige, at Forbrugerombudsmanden ikke på forhånd kan love, at alle modtagne oplysninger kan undtages ved en evt. begæring om aktindsigt. Visse oplysninger kan dog undtages fra retten til aktindsigt.

Gå til vores formular med anmodning om aktindsigt >

Forbrugerombudsmanden vil eventuelt indhente en udtalelse fra den, hvis interesse kan være til hinder for, at en begæring om aktindsigt imødekommes. Høringssvaret er dog ikke bindende for Forbrugerombudsmanden.

Eventuel offentliggørelse af den rejste problemstilling

Forbrugerombudsmanden er forpligtet til at informere offentligheden om sager. Det betyder, at Forbrugerombudsmanden kan vælge at orientere om ordlyden af informationerne i anmodningen, og om Forbrugerombudsmandens syn på lovligheden af den påtænkte markedsføringsforanstaltning. Offentliggørelsen på hjemmesiden sker ikke før, virksomheden har fået svar på anmodningen om forhåndsbesked.

Forbrugerombudsmanden vil ikke offentliggøre forhåndsbeskeden i sin helhed, men alene omtale den rejste problemstilling i relation til en eller flere bestemmelser i markedsføringsloven eventuelt sammenholdt med anden lovgivning.

Der vil normalt være behov for en offentliggørelse, når der er rejst særlige principielle spørgsmål med stor praktisk betydning eller spørgsmål om rækkevidden af nye bestemmelser i markedsføringsloven.