Anden lovgivning

E-handelsloven

Loven indeholder nogle specifikke minimumskrav i forhold til e-handel, og gælder for alle, der har en hjemmeside med et kommercielt sigte. Det er Forbrugerombudsmanden, der fører tilsyn med loven, som hviler på et EU-direktiv.

Efter reglerne skal en virksomhed give nogle generelle oplysninger om sig selv, oplysninger om priser, udforme reklame så den er identificerbar, give nogle tekniske oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelsen og give en ordrebekræftelse. Disse regler findes i §§ 7-12. Reglerne supplerer de regler, der allerede gælder efter dansk ret, fx i markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven.

Let tilgængelige

Oplysningskravene om virksomheden fremgår af e-handelslovens § 7. Oplysningerne skal være let tilgængelige. Dvs. at de skal være nemme at finde og tilgå. De skal stå samlet på forsiden eller på en underliggende side med et link fra forsiden. Der skal endvidere være en vedvarende adgang til oplysningerne, som skal ajourføres, hvis der sker ændringer

De oplysninger, virksomheden skal give, er blandt andet:

  • Virksomhedens navn, dvs. det navn virksomheden er registreret med i fx Det Centrale Virksomhedsregister.
  • Virksomhedens fysiske adresse.
  • Virksomhedens e-mailadresse og andre oplysninger – fx et telefonnummer - som gør det muligt for kunden at komme i kontakt med virksomheden. Der er en pligt til at have en e-mailadresse. Det er ikke nok at have en kontaktformular, som kunden kan anvende. Desuden skal virksomheden oplyse en postadresse, hvis den adskiller sig fra den fysiske adresse.
  • CVR nummeret, hvis virksomheden er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister.

Værktøjer og oplysninger, som virksomheden skal stille til rådighed for forbrugeren

Der stilles i e-handelslovens §§ 10 – 12 en lang række krav til de oplysninger og værktøjer, virksomheden skal stille til rådighed for sin kunde i aftaleprocessen.

  • Virksomheden skal give forbrugeren oplysning om de forskellige tekniske led i forbindelse med aftalens indgåelse. Det kan fx gøres på den måde, at siden grafisk er indrettet således, at forbrugeren kan se, om hun eller han er ved at vælge varer – vælge leveringsform – betale – eller godkende bestillingen.
  • Virksomheden skal stille værktøjer til rådighed for forbrugeren, så hun eller han har mulighed for at finde og rette indtastningsfejl, inden ordren afgives – fx ved på en ”opsamlingsside” at give forbrugeren en oversigt over de indtastede oplysninger i et skærmbillede umiddelbart inden, ordren afgives.
  • Forbrugeren skal til enhver tid kunne forlade bestillingsforløbet, uden at de indtastede oplysninger gemmes.
  • Når forbrugeren har afgivet sin ordre, skal virksomheden straks sende forbrugeren en elektronisk bekræftelse på, at ordren er modtaget, og hvad den går ud på. Det er et krav, der stilles efter e-handelsloven, og det har ingen betydning for, hvornår der er indgået en bindende aftale.
  • Virksomheden skal oplyse, om den indgåede kontrakt opbevares af virksomheden, og om den er tilgængelig.

Afsenderlandsprincippet

Afsenderlandsprincippet i e-handelslovens §§ 3 og 4 indebærer, at virksomheder, der er etableret i Danmark, som hovedregel skal overholde dansk lovgivning for så vidt angår de informationssamfundstjenester, som de tilbyder i EU.

For så vidt angår virksomheder, der er etableret i andre EU-lande, kan Forbrugerombudsmanden – og andre danske myndigheder – som udgangspunkt ikke håndhæve dansk lovgivning, som er strengere end lovgivningen i det land, hvor virksomheden er etableret, for så vidt angår virksomhedens informationssamfundstjeneste.

Der henvises til § 5 i lov nr. 569 af 10. maj 2022.