Betalinger

Brug af oplysninger om betalinger

Med indførelse af betalingsloven, der trådte i kraft den 1. januar 2018, blev det generelle forbud mod behandling af betalingsoplysninger i den tidligere gældende betalingstjenestelov ændret.