Forbrugeraftaler

Urimelige aftalevilkår

Nogle aftaler og aftalevilkår kan være så urimelige, at de skal tilsidesættes efter aftaleloven.

Forbrugerombudsmandens tilsyn omfatter ikke kun reglerne i markedsføringsloven, men også andre forbrugerbeskyttende regler, fx de særlige regler om forbrugeraftaler i aftaleloven.

Selvom der som udgangspunktet er aftalefrihed i dansk ret, indeholder aftaleloven nogle regler, der skal sikre særligt forbrugere mod urimelige aftaler og vilkår, når de handler og indgår aftaler med virksomheder. Det følger således af aftaleloven, at sådanne aftaler og aftalevilkår som udgangspunkter ugyldige og kan tilsidesættes.

Af disse regler er aftalelovens § 38 c, stk. 1, om urimelige aftaler og vilkår i aftaler mellem forbrugere og erhvervsdrivende den vigtigste for Forbrugerombudsmandens arbejde.

Reglen bestemmer blandt andet, at vilkår i aftaler mellem forbrugere og en erhvervsdrivende kan tilsidesættes, hvis det vil være i strid med hæderlig forretningsskik og bevirke en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugeren at gøre aftalevilkårene gældende.

Ved siden af reglen gælder aftalelovens § 38 b, stk. 2, der bestemmer, at skriftlige aftaler, der indgås med forbrugeren, skal være udarbejdet på en klar og forståelig måde. Hvis et aftalevilkåret ikke er klart og forståeligt, taler det for, at aftalevilkåret er urimeligt, jf. aftalelovens § 38 c, stk. 1.

Hvis et aftalevilkår er urimeligt efter § 38 c, stk. 1, og fremgår af den erhvervsdrivendes almindelige forretningsbetingelser, skal det betragtes som om, at det aldrig har eksisteret. Aftalevilkåret skal altså tilsidesættes helt og kan ikke blot fx ændres eller tilsidesættes delvist, jf. § 38 c, stk. 2.

Dette betyder eksempelvis, at aftalevilkår, der efter ordlyden giver virksomheden en helt ubegrænset adgang til at ændre aftalen uden forbrugerens forudgående samtykke (negativ aftalebinding), og som derfor er urimeligt, skal fjernes helt, således at virksomheden helt mister muligheden for at foretage ændringer ved negativ aftalebinding.

Forbrugerombudsmanden har i en lang række af sager vurderet, at en virksomhed anvendte urimelige aftalevilkår, der skulle tilsidesættes. Sagerne har fx omfattet aftalevilkår, der

  • gav virksomheden ubegrænset ret til at ændre i aftalen uden forbrugerens forudgående accept (negativ aftalebinding),
  • bestemte, at forbrugeren kun kunne opsige en abonnementsaftale ved at henvende sig fysisk eller sende fysisk brev,
  • forpligtede forbrugeren til at betale en fast erstatning ved misligholdelse uanset tabets størrelse
  • gav virksomheden en generel og ubegrænset ret til at indsamle data om forbrugerne, når de brugte elektronik-produkter
  • forpligtede forbrugeren til at betale for et forbrugslån, som over-gældsatte forbrugeren, hvor virksomheden ikke havde foretaget en tilstrækkelig kreditværdighedsvurdering i forbindelse med indgåelse af aftalen.

Relaterede sager

Se alle