Forbrugeraftaler

Urimelige aftalevilkår

Nogle aftaler og aftalevilkår kan være så urimelige, at de skal tilsidesættes efter aftaleloven.