Betalinger

Betalinger uden samtykke

En betalingstransaktion er kun autoriseret, hvis forbrugeren har givet sit samtykke til at gennemføre betalingen. Hvis forbrugeren ikke har givet samtykket, er betalingerne uautoriserede. Det følger af betalingslovens § 82.