Betalinger

Udbetaling af gavekort og andre værdibeviser

Elektroniske penge samt betalte point og klip indestående på en elektronisk tjeneste, såsom gavekort, kundeklubber eller klippekort, kan kræves udbetalt efter reglerne i betalingslovens § 96.

Hvad sker der med et gavekort, hvis firmaet går konkurs?

Går butikken konkurs, kan man som forbruger ikke længere rette krav mod sælgeren, men må i stedet anmelde kravet i konkursboet.

Besøg forbrug.dk og læs hvad du kan gøre som forbruger
Kvikguide

Hvornår skal man udbetale et elektroniske gavekort?

Denne kvikguide vejleder virksomheder om betalingslovens regler for udbetaling af værdien på elektroniske gavekort.


De relevante lovbestemmelser står til sidst i kvikguiden.

Udbetaling af elektroniske gavekort
Indehaveren af de elektroniske penge eller af tjenesten har mulighed for at få værdien udbetalt i gyldighedsperioden og i op til et år efter, at gavekortet eller værdibeviset er udløbet.