Forbrugeraftaler

Opsigelse

Virksomheder har mulighed for at binde forbrugere i maksimalt seks måneder, og det skal være lige så nemt at opsige en aftale som at indgå den.

En virksomhed må binde forbrugeren til en løbende aftale i maksimalt seks måneder. Efter fem måneder kan forbrugeren opsige sin løbende aftale med en måneds varsel. Det følger af forbrugeraftalelovens § 28. Der er ikke formkrav til aftaler. Virksomheden må derfor ikke stille formkrav til, hvordan forbrugeren skal opsige sin aftale, medmindre virksomheden har saglige grunde til at stille et sådant krav. Hvis en forbruger har indgået aftalen fx via nettet eller mobiltelefonen, har forbrugeren dog ret til at opsige det samme sted. Hvis forbrugeren opsiger aftalen på samme måde og samme sted, som forbrugeren indgik den, er forbrugerens opsigelse gyldig. Det gælder også, selv om virksomheden i sine vilkår og betingelser har skrevet, at opsigelse skal ske på en anden måde og de eventuelt måtte have en saglig grund.

Det er forbrugeraftalelovens § 28 a, der giver forbrugerne ret til at opsige en aftale om løbende levering af varer og tjenesteydelser på samme medie eller tekniske platform, som den, aftalen blev indgået på. Det betyder, at virksomheden skal sikre, at det er lige så nemt for forbrugeren at opsige en aftale, som det er at indgå den.

Det er forbrugeren, som skal bevise, at forbrugeren har opsagt aftalen, hvis der senere opstår uenighed om det. Derfor er det en god idé at opsige aftalen skriftligt.

For særligt dyre aftaler, fx leasing af biler mv., kan forbrugeren dog være bundet i længere tid, ofte 12 måneder. Der gælder særlige regler for fx forsikringsaftaler, leje af fast ejendom, kreditaftaler og levering af tv-signal, hvor der samtidig stilles modtagerudstyr til rådighed.

Relaterede sager

Se alle