Forbud mod vildledning

Aggressiv markedsføring

Virksomheder må ikke benytte chikane, ulovlig tvang, vold eller utilbørlig påvirkning, der er egnet til væsentligt at indskrænke forbrugerens valgfrihed i forbindelse med et produkt. Det følger af markedsføringslovens § 7.