Forbud mod vildledning

Udeladelse af væsentlige oplysninger om indsamling af data

Erhvervsdrivende må ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde. Det følger af markedsføringslovens § 6.