God skik

Uberettiget brug af personer til markedsføring

Forbrugerombudsmanden fører også tilsyn med uberettiget brug af personer til markedsføring.

Ifølge markedsføringsloven skal virksomheder handle i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Heri indgår bl.a. de normer, som erhvervslivet selv har formuleret for god skik, herunder Det internationale Handelskammers (ICC) reklamekodeks

Det følger af artikel 14 i ICC’s reklamekodeks, at virksomheder ikke må afbilde eller referere til personer, uden at disse forinden har givet deres samtykke. Virksomheder må heller ikke afbilde eller referere til noget – fx en titel, der tilhører en anden, for at fremkalde indtrykket af en personlig anbefaling, uden at have indhentet dennes samtykke.

Hvis man handler i strid med disse regler, vil man derfor samtidig handle i strid med markedsføringsloven.