Uanmodede henvendelser

Telefonsalg

Salg over telefonen til forbrugere er næsten altid ulovligt. Telefonsalg af bøger, aviser og nogle typer abonnementer, bl.a. på sygetransport, er dog som udgangspunkt lovligt. Det er som hovedregel lovligt at ringe op til virksomheder og myndigheder.

Telefonsalg over for forbrugere er som udgangspunkt ulovligt. Det følger af forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1.

”Forbrugere” er ikke kun privatpersoner. Visse foreninger har status som forbrugere, og det betyder, at det også er ulovligt at kontakte dem telefonisk.

En aftale med en forbruger indgået under en uanmodet telefonisk henvendelse er ikke som udgangspunkt ikke bindende for forbrugeren.

 

Regler

Oversigt over reglerne for telefonsalg

Se oversigt over reglerne for telefonsalg

Hvornår er et telefonopkald ulovligt?

En telefonisk henvendelse er ulovlig, hvis den har til formål enten straks eller senere at indgå en aftale med forbrugeren. Reglerne gælder også, hvis henvendelsen har til formål at brande virksomheden, dvs. øge kendskabet til virksomheden eller dens produkter.

Det er tilladt, hvis en virksomhed ringer med en servicemeddelelse, fx hvis et elselskab planlægger et strømafbrud, som rammer forbrugeren. Det vil dog være ulovligt at foretage et mersalg, dvs. at virksomheden bagefter eller samtidig prøver at sælge et nyt produkt til kunden. Man må altså gerne ringe vedrørende generelle og neutrale informationer.

Det er tilladt at ringe op til forbrugere, der selv har bedt om at blive ringet op. Der findes dog nogle krav til sådant et samtykke (ja tak til at blive ringet op), som skal være opfyldt, inden kunden bliver ringet op.

Undtagelser for bøger, abonnementer og forsikringer

Telefonsalg er i ganske få tilfælde lovligt, selvom forbrugeren ikke har givet samtykke til at blive ringet op. Det følger af forbrugeraftalelovens § 4, stk. 2.

Det er tilladt at ringe op uden samtykke for at sælge:

  • Bøger
  • Abonnementer på aviser, ugeblade og tidsskrifter
  • Forsikringer
  • Abonnementer på redningstjenester og sygetransport

Hvis virksomheden i forbindelse med denne type lovlige opkald også forsøger at sælge eller brande andre typer varer, bliver opkaldet ulovligt.

Hvis en forbruger står på Robinsonlisten eller har frabedt sig opkald fra virksomheden, er det dog altid ulovligt at ringe personen op. Også i de tilfælde, der normalt er lovlige. En forbruger kan derfor undgå alle former for telefonsalg fra virksomheder ved at tilmelde sig Robinsonlisten.

Læs om Robinsonlisten

Særlige regler for analyseinstitutter og velgørenhed

Det er lovligt for analyseinstitutter og velgørende organisationer at ringe til forbrugere, uden at forbrugerne har sagt ja til henvendelsen.

Analyseinstitutter må kun ringe til forbrugere om generelle, neutrale markedsundersøgelser.

Velgørende organisationer må kun ringe til forbrugere om deres almennyttige aktiviteter, herunder indsamlingsaktiviteter.

Hvis opkaldet om markedsundersøgelsen eller indsamlingsaktiviteten samtidig eller bagefter også indeholder salg af varer eller branding, vil opkaldet være ulovligt.

Det kan være i strid med god markedsføringsskik, hvis en forbruger frabeder sig flere henvendelser, og analyseinstituttet ikke respekterer dette.

Opkald til andre virksomheder

Det er tilladt for virksomheder at ringe til andre virksomheder for at markedsføre produkter eller øge kendskabet til virksomheden.

Personer, der har en enkeltmandsvirksomhed, kan dog frabede sig at blive ringet op af andre virksomheder. Det kan de gøre ved at tilmelde sig Robinsonlisten eller frabede sig det direkte over for de enkelte virksomheder. I så fald vil det være ulovligt at ringe op til indehaveren af enkeltmandsvirksomheden.

Læs om breve og reklamer i postkassen

Læs om spam - elektroniske henvendelser

Relaterede sager

Se alle