Forbrugeraftaler

Aftaleindgåelse

En aftale indgås ved, at to parter bliver enige om at forpligte sig over for hinanden. Det sker ved, at den ene part afgiver et tilbud, og den anden accepterer dette tilbud. Uden udveksling af tilbud og accept, er der ikke opstået en aftale.

En aftale indgås ved, at to parter bliver enige om at forpligte sig over for hinanden. Uden udveksling af tilbud og accept, er der ikke opstået en aftale. I forbrugerforhold vil det næsten altid være en sælger (fx en butik), der fremsætter tilbuddet, og forbrugeren accepterer så dette tilbud.

Aftaler kan indgås skriftligt eller mundtligt. Visse aftaletyper kan dog kun indgås skriftligt. Det gælder fx kreditaftaler, der i henhold til kreditaftalelovens § 8 skal udfærdiges på papir eller andet varigt medium.

Aftaler kan også indgås, uden at der udveksles ord, fx når en kunde i et supermarked tager en pakke rugbrød og lægger den op på kassebåndet og betaler for den.

Aftaler indgås ofte ved fuldmagt. Når man køber varer i et supermarked, er det fx ikke kasseekspedienten personligt, man indgår en aftale med, men derimod supermarkedet. Kasseekspedienten handler i det tilfælde som fuldmægtig på vegne af supermarkedet.

Relaterede sager

Se alle