Forbud mod vildledning

Brugeranmeldelse

Mange forbrugere tjekker brugeranmeldelserne på nettet for den butik eller det hotel mv., som de overvejer at indgå aftale med, før de beslutter sig. Det er derfor vigtigt, at forbrugerne kan stole på anmeldelserne.

Retningslinjer

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015

Læs retningslinjerne om offentliggørelse af brugeranmeldelse

Relaterede sager

Se alle