Uanmodede henvendelser

Reklamer med navn

Det er lovligt at sende reklamer, breve og andre former for post, der er sendt med navn og adresse på, til forbrugere såvel som til virksomheder. Det er dog ulovligt, hvis forbrugeren har frabedt sig denne form for direkte markedsføring.