Forbrugeraftaler

Ændringer i aftaler uden forbrugerens accept

Aftaler er bindende både for forbrugere og virksomheder. Derfor skal virksomheden som udgangspunkt have forbrugerens accept, hvis virksomheden vil ændre aftalen.