Forbud mod skjult reklame

Sociale medier

Forbrugerne skal kunne have tillid til, at reklamer fremstår som reklamer. Derfor er skjult reklame forbudt. Forbuddet gælder i alle medier og på alle platforme.

Gode råd til influenter om skjult reklame

I vores gode råd til influenter om skjult reklame kan du læse mere om, hvornår og hvordan du skal markere omtaler med en kommerciel hensigt, så du ikke overtræder forbuddet mod skjult reklame.

Læs om Gode råd til influenter om skjult reklame
Retningslinjer

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

Læs om vores retningslinjer for markedsføring på sociale medier
Skjult reklame

Skjult reklame i redaktionelt indhold

Læs mere

Forbrugerombudsmanden lægger bl.a. vægt på:

  •  Hvilke ord der er brugt, fx ”reklame”,
  •  hvor oplysningen er placeret – man skal kunne se, at det er en reklame, inden man vælger at læse eller se reklamen,
  •  om det står med en tydelig skriftstørrelse og –farve.

Det må ikke være nødvendigt at skulle søge eller ”scrolle” ned i en omtale for at finde ud af, at det er reklame. Reklamemarkeringen skal være iøjefaldende fra starten.

Det skal være tydeligt for modtagerne, hvis der er kommercielle budskaber bag en omtale. Hver omtale bliver vurderet individuelt.

”Betalt partnerskab” forklarer ikke nødvendigvis, at en omtale er reklame. Forbrugerombudsmanden overvejer i øjeblikket - sammen med de nordiske forbrugerombudsmænd - om denne markering er tilstrækkelig.

Forbrugerombudsmanden vil ikke forfølge sager, hvor markeringen er blevet anvendt, før der er taget endelig stilling til, om markeringen er tilstrækkelig, men hvis man vil være sikker på ikke at overtræde forbuddet mod skjult reklame, kan man følge anbefalingerne i vores gode råd til influenter om skjult reklame

Ja. Du har i allerhøjeste grad en kommerciel interesse i en positiv omtale af de produkter, som du sælger. Din omtale af produkterne skal markeres som reklame, hvis det ikke er tydeligt for læseren, at der er tale om reklame, uden du direkte skriver det. Det vil fx være tydeligt for læseren, hvis bloggen er en integreret del af din virksomheds hjemmeside, eller du tydeligt oplyser i omtalen, at du sælger produkterne

Ja. Det er underordnet, hvem der har taget initiativet til en aftale om, at du reklamerer for produktet. Det er også underordnet, om virksomheden har stillet krav til udformningen/indholdet af omtalen, og hvor den vises. Det afgørende er, om virksomheden har haft en kommerciel hensigt med at give dig produktet.
Du kan læse mere i de gode råd om, hvornår og hvordan dine omtaler skal markeres.

Virksomheden har en kommerciel hensigt med at invitere dig til eventen og give dig en goodiebag. Derfor skal du tydeligt oplyse, at du er blevet inviteret til eventen/har fået produkterne, fx med markeringen ”Jeg var blevet inviteret til eventen” eller ”Jeg har fået produkterne i en goodiebag”, med mindre det fremgår tydeligt af sammenhængen, at du er blevet inviteret/har fået produkterne til eventen. Alle omtaler, som du lægger op med relation til eventen, skal som udgangspunkt markeres.

Nej. Det vil ikke være tilstrækkelig klart for den, der ser opslaget, at der er tale om reklame. Det skal klart fremgå, at der er tale om reklame. Vil du være på den sikre side, skal opslaget i starten tydeligt markeres med ”Reklame” eller ”Annonce”.

Alle opslag om rejsen, hvor virksomheden eller virksomhedens produkter bliver eksponeret, fx hvor virksomheden er tagget i opslagene, skal tydeligt markeres i toppen som reklame.

Hvis du under rejsen af egen drift fx vælger at besøge en restaurant, og du efterfølgende omtaler restaurantbesøget, vil opslaget ikke skulle markeres som reklame, medmindre du fx fik din middag betalt af restauranten for at omtale besøget.

Ja. Det skal fremgå tydeligt af opslaget på Facebook, at indlægget, som du omtaler, er reklame. Det samme gælder, hvis du fx deler en video med reklame.

Udgangspunktet er, at alle billeder tydeligt skal markeres som reklame for smykkefirmaet.

Så længe dine billeder giver en reklameværdi for virksomheden, skal du markere billederne som reklame. Jo mere produktet bliver eksponeret, desto større reklameværdi har det for virksomheden.

Hvis produktet fx bliver vist i baggrunden på et billede, og produktet ikke i øvrigt bliver eksponeret, vil det tale imod, at du skal markere billedet som reklame. Men der skal ikke meget til for, at produktet bliver eksponeret, så billedet skal markeres som reklame. Hvis du fx tagger virksomhedens navn på et billede, hvor virksomhedens produkt bliver vist, vil det have en reklameværdi for virksomheden, så billedet skal markeres som reklame.

Ja. Hvis du omtaler et produkt, som du har fået i gave, skal du tydeligt oplyse, at du har fået produktet af virksomheden. Hvis du både omtaler produkter, som du selv har købt og produkter, som du har fået i gave, skal det fremgå tydeligt, hvilke produkter du har fået. Det kan du fx oplyse oven over omtalen af hvert enkelt produkt. Hvis du har lavet en aftale med en virksomhed om at omtale et produkt, som du har fået i gave, skal du tydeligt markere omtalen som reklame.

Ja. Hvis du indsætter reklamelinks i et indlæg, skal disse links tydeligt markeres som reklame. Du kan fx skrive ”Reklamelink” eller ”Annoncelink” oven over linket eller i direkte forlængelse af linket.

Skjult reklame er forbudt i alle medier, også i podcasts. Derfor skal du tydeligt oplyse, hvis du laver en podcast med reklame.

Hvis en virksomhed indgår en sponsoraftale med et medie om at betale en podcast, og aftalen indebærer et samarbejde med virksomheden om at fastlægge de overordnede rammer for podcasten, er der kommercielle interesser med podcasten, og det skal være tydeligt for lytterne.

En podcast med reklame vil i hvert fald være tilstrækkeligt markeret, hvis det bliver tydeligt oplyst i overskriften eller teksten til podcasten, at podcasten er ”Reklame”. Det vigtigste er, at lytterne er klar over de kommercielle interesser, når de begynder at lytte til podcasten. Hvis man kan begynde at lytte til podcasten uden at have set overskriften eller teksten til podcasten, skal de kommercielle interesser med podcasten også oplyses tydeligt som det første i selve podcasten.

Hvis en omtale er reklame, skal det fremgå tydeligt. Det gælder uanset, om omtalen er udarbejdet af en journalist eller en influent.

Når vi vurderer, om der er en kommerciel hensigt med en omtale, vil det indgå, om den, der udarbejder omtalen, er underlagt redaktionel kontrol og skriver på vegne af et medie, der er underlagt de presseetiske regler, som skal sikre, at mediers indhold er uafhængigt af kommercielle interesser og bringes på baggrund af redaktionelle vurderinger.

Relaterede sager

forbrugerombudsmanden.dk